Diagnostika chorob zvířat

Kontrola zdravotního stavu zvířat a diagnostika jejich onemocnění je nezbytnou podmínkou úspěšného chovu, jak zvířat hospodářských, tak i zvířat v zájmových chovech. Zároveň je základem ochrany lidí před chorobami přenosnými ze zvířat na člověka.

SVÚ Hradec Králové zajišťuje postmortální i intravitální diagnostiku v plném rozsahu, s výjimkou diagnostiky vyhrazené některým SVÚ, jako je vyšetřování BSE (SVÚ Praha, Jihlava, Olomouc) vztekliny (SVÚ Liberec, Praha, Olomouc), vyšetřování moru prasat (SVÚ Jihlava) a některá další specializovaná vyšetření.

Vyšetření, která neprovádíme, zprostředkujeme v příslušných laboratořích.