- Mikrobiologická vyšetření

Stanovení celkového počtu aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů plotnovou metodou

Stanovení počtu koliformních mikroorganismů plotnovou metodou

Stanovení počtu mikrobů z čeledi Enterobacteriaceae

Stanovení počtu S. aureus plotnovou metodou

Stanovení počtu Bacillus cereus plotnovou metodou

Stanovení počtu kvasinek a plísní plotnovou metodou

Stanovení počtu sulfitredukujících klostridií a počtu Clostridium perfringens

Stanovení počtu psychrotrofních, psychrofilních a termofilních mikroorganismů plotnovou metodou

Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení

Stanovení počtu bakterií r. Lactobacillus

Stanovení počtu ß-D-glukuronidázo­¬pozitivních Escherichia coli na chromogenních plotnových půdách při 44 stupních C.

Průkaz Pseudomonas aeruginosa a stanovení počtu plotnovou metodou

Stanovení počtu mezofilních anaerobních sporotvorných mikrobů plotnovou metodou

Stanovení a důkaz mezofilních anaerobních sporotvorných mikrobů plotnovou metodou

Průkaz mikrobů r. Salmonella

Průkaz Listeria monocytogenes

Stanovení reziduí inhibičních látek v mléce difusním testem ECLIPSE

Stanovení vodní aktivity (aw)

Stanovení mikrobiální kontaminace ploch, provozního zařízení a obalů stěrovou technikou