- Bakterologie

Bakteriologické vyšetřování klinického a sekčního materiálu, stěrů z prostředí apod.

Určení bakteriálních původců chorob zvířat zájmových chovů, hospodářských zvířat, ryb apod.

Stanovení citlivosti bakterií k antimikrobiálním látkám.

Vyšetřování výtěrů pohlavních orgánů koní na přítomnost Taylorella equigenitalis (nakažlivé zmetání klisen).

Vyšetřování vzorků pro Národní program pro tlumení salmonel v chovech drůbeže.

Vyšetřování prepuciálních výplašků býků.