Hygiena potravin

Zajišťujeme vyšetřování

  • původců zoonóz podle Metodického návodu SVS ČR č. 1/2005 ( Salmonella sp.)
  • pro pravidelné kontroly všeobecné hygieny u jatečně opracovaných těl podle nařízení Komise (ES) č.2073/2005 a Metodického návodu SVS ČR č.2/2006
  • pro pravidelné kontroly souladu požadavků stanovených nařízením Komise (ES) č. 2073/2005 pro potraviny
  • pro kontrolu hygieny prostředí po sanaci podle vyhl. 289/07 a Nař. Kom. ES č. 2073/05
  • vyšetření na svalovce podle Metodického návodu SVS ČR č.14/2000 a Nařízení komise (ES) č.2075/2005
  • další vyšetření dle požadavků zákazníka