- Sérologie a virologie

SKOT

Brucelóza skotu
 • průkaz protilátek v krvi (ELISA směs 10 sér, RBT, RVK, PA)
 • průkaz protilátek v mléce (ELISA)
Enzootická leukóza skotu
 • průkaz protilátek v krvi (ELISA směs 10 sér, ELISA individuální vzorky)
IBR/IPV
 • průkaz protilátek v krvi – vakcinační virus, terénní virus (ELISA)
 • průkaz protilátek v mléce (ELISA)
BVD/MD
 • průkaz protilátek v krvi (ELISA)
 • průkaz antigenu v krvi (ELISA)
Q horečka
 • průkaz protilátek v krvi (ELISA, RVK)
Paratuberkulóza skotu
 • průkaz protilátek v krvi (ELISA)
Tuberkulóza skotu
 • průkaz protilátek v krvi (ELISA)
Březost skotu
 • průkaz ranných PAGs v krvi (ELISA)

(RBT-Rose Bengal Test, PA-pomalá aglutinace, RVK-reakce vazby komplementu,ELISA-enzymimunoanalýza, ICHT-imunochromato­grafický test)

OVCE, KOZY

Brucelóza ovcí a koz
 • průkaz protilátek v krvi (RBT, RVK, PA)
Infekční epididymitida beranů (Brucella ovis)
 • průkaz protilátek v krvi (ELISA)
Maedi – Visna
 • průkaz protilátek v krvi (ELISA, IDT )
Artritida a encefalitida koz
 • průkaz protilátek v krvi (ELISA, IDT)
Q horečka
 • průkaz protilátek v krvi (ELISA, RVK)
Paratuberkulóza skotu
 • průkaz protilátek v krvi (ELISA)

(RBT-Rose Bengal Test, PA-pomalá aglutinace, RVK-reakce vazby komplementu,ELISA-enzymimunoanalýza, IDT-imunodifúzní test)

PRASATA

Brucelóza prasat
 • průkaz protilátek v krvi (RBT, RVK, PA)
Aujeszkyho choroba
 • průkaz protilátek v krvi (ELISA)
Klasický mor prasat
 • průkaz protilátek v krvi (ELISA)
Vezikulární choroba prasat
 • průkaz protilátek v krvi (ELISA)

(RBT-Rose Bengal Test, PA-pomalá aglutinace, RVK-reakce vazby komplementu,ELISA-enzymimunoanalýza, HIT-hemaglutinačně inhibiční test, ICHT – imunochromato­grafický test)

KONĚ

Infekční anemie koní
 • průkaz protilátek v krvi (IDT – Coggins test, ELISA)
Hřebčí nákaza
 • průkaz protilátek v krvi (RVK)
Vozhřivka
 • průkaz protilátek v krvi (RVK)

(IDT-imunodifúzní test, RVK-reakce vazby komplementu, ELISA-enzymimunoanalýza)

ZAJÍCI

Brucelóza zajíců
 • průkaz protilátek v krvi (RBT, PA, RVK)
Tularémie
 • průkaz protilátek v krvi (RA, PA)

(RBT-Rose Bengal Test, PA-pomalá aglutinace, RVK-reakce vazby komplementu)

EXOTIČTÍ PTÁCI

Chlamydióza
 • průkaz antigenu v klinickém materiálu (ICHT)

(ICHT-imunochromato­grafický test)