- Patologie a histologie

Patologicko-anatomické 

uhynulých zvířat

orgánů uhynulých zvířat

orgánů nutně odporažených zvířat

a histologické vyšetření

sekčního materiálu, bioptátů a excizí

provádí Státní veterinární ústav Praha

http://www.svu­praha.cz/pato­logie-bsevzteklina/pa­tologie/